www.treff.no

Nødtelefoner TrafikkUlykker Brann Drukning Hjertestans H.L.R. StabiltSideleie
Astma Bevisstløshet Benbrudd Besvimelse Blødninger Brannsår Epilepsi
Brannsår
Årsaker

Det er mange grunner til brannsår, mest åpenbart er at man har vært utsatt for ekstrem varme fra f.eks. brann, en varm ovn, kokeplate, komfyr, stekeplate eller tilsvarende. Men man kan også få forbrenninger av kjemikalier som f.eks lut og syrer.

Andre årsaker kan være at man har fått kokende vann eller andre varme vesker over seg. Likeledes kan solbrenthet utvikle seg til brannsår, og man kan få sår som følge av friksjonsskader ved at man f.eks har glidd på et gulv.

Forfrysninger kan også gi tilsvarende sår. 

Infeksjoner Det er alltid stor fare for infeksjoner i brannsår. Sørg for at såret holdes sterilt.
Sjokk Ved større brannsår kan pasienten gå i sjokk, vær oppmerksom, og gi nødvendig behandling for dette.
Smerter Det følger normalt sterke smerter med brannsår, men vær oppmerksom på at ved dype sår kan smertene oppleves mindre enn skaden ellers skulle tilsi. Årsaken til det er at nervene kan være ødelagt.
Behandling

Kjøl ned såret, det er viktig å stoppe videre forbrenning. Bruk kaldt vann ( ikke iskalt ), det lindrer og stanser ytterligere skadeutvikling.

Kalt vann reduserer hevelsen og faren for sjokk.

Såret må dekkes med sterile, fuktige kompresser eller bandasjer slik at man unngår infeksjon.

Ved alvorlig forbrenning må lege kontaktes.Ring medisinsk nødtelefon 113.

Du skal ikke

Såret må ikke tildekkes med bomull eller tilsvarende.

Du må ikke stikke hull på blemmer.

Du må ikke smøre fettholdige kremer på sårene.

Første grads forbrenning Dette er forbrenning i hudens ytre lag. Med rask behandling vil skaden bli leget etter noen få dager.
Andre grads forbrenning Dette er en dypere forbrenning som gir blemmer, og lege må kontaktes. Dersom store områder er forbrent er dette meget alvorlig.
Tredje grads forbrenning Dyp forbrenning som snarest må behandles av fagpersonell. Tilkall ambulanse!